top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΠανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δεν Υφίσταται Πρόβλημα με το BREXIT

Γεμάτοι αγανάκτηση, παρακολουθούμε επί 3 μήνες τα δημοσιεύματα για καταγγελίες εναντίον συγκεκριμένων Κολλεγίων, που επί σειρά ετών φαίνεται ότι προσέφεραν και ενδεχομένως ακόμα προσφέρουν προγράμματα που δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.


Συγχρόνως, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες παραπόνων αποφοίτων, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκτεθειμένοι και οι οποίοι, εξοργισμένοι, ζητούν από την Ένωση μας, ως τον μεγαλύτερο θεσμικό φορέα εκπροσώπησης των Κολλεγίων, να παρέμβει και να δώσει λύση. 


Επιπλέον, από διάφορες πλευρές διαδίδονται, εσφαλμένα, τοποθετήσεις και ερμηνείες επί του BREXIT, προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια σε όλο τον φοιτητικό πληθυσμό των Κολλεγίων μελών μας, ασχέτως τομέα σπουδών.


Ως εκ τούτου, ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση τα ακόλουθα:


1.       Τα εν λόγω 2 Κολλέγια που κατονομάζονται στα σχετικά ρεπορτάζ, δεν υπήρξαν ποτέ μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων.


2.      Ανακριβώς προβάλλεται ως αιτιολογία για την αδυναμία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των συγκεκριμένων πτυχίων (Τομεακών Επαγγελμάτων) το BREXIT. Απόδειξη αυτού είναι ότι το ΑΤΕΕΝ αναγνωρίζει κανονικά Βρετανικά πτυχία άλλων ειδικοτήτων.


Η διαδικασία αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας που θεσπίστηκε στην Ελλάδα το 2012, όταν η Ελληνική Δημοκρατία συμμορφώθηκε με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, εφαρμοζόταν ΠΡΙΝ το BREXIT και ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ, ορθώς να εφαρμόζεται και σήμερα, δηλαδή ΜΕΤΑ το BREXIT, για τις ειδικότητες εκείνες, που προβλέπει/επιτρέπει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία την εφαρμογή της.


Κατά συνέπεια, δεν τίθεται κανένα θέμα αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των ειδικοτήτων που προσφέρουν τα Κολλέγια μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων.


3.      Ο ουσιαστικός λόγος που υπάρχει αδυναμία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας είναι ότι τα πτυχία αυτά ανήκουν στην ειδική κατηγορία των ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Τα Τομεακά Επαγγέλματα ουδέποτε είχαν τη δυνατότητα αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας. 


Ξεκάθαρη εξαίρεση στην αναγνώριση με Επαγγελματική Ισοδυναμία, αποτελούν ήδη από το 2012, όπως έχει οριστεί από το ΠΔ 38/2010 (τροποποίηση με το ν.4093/12) τα Τομεακά Επαγγέλματα, δηλαδή αυτά του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φαρμακοποιού, νοσηλευτή, μαίας και αρχιτέκτονα, τα οποία ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ρητά της διαδικασίας αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας.


Δηλαδή, οι σπουδές στους τομείς αυτούς αναγνωρίζονταν αποκλειστικά με βάση τις ειδικές προβλέψεις για τον «συντονισμό ελαχίστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης», όπως αυτές οι προϋποθέσεις αναλύονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και καθορίζονται με σαφήνεια για κάθε χώρα στο Παράρτημα V της ίδιας Οδηγίας.


Κατά συνέπεια, ήδη πριν το BREXIT, ο απόφοιτος των ανωτέρω ειδικοτήτων, ΔΕΝ ήταν δυνατό να αναγνωριστεί στην Ελλάδα με Επαγγελματική Ισοδυναμία. Έπρεπε, επί της ουσίας, να πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα V της Ευρωπαϊκής Οδηγίας προκειμένου να αναγνωριστεί.


Από το 2021 και έπειτα, στη μετά-BREXIT δηλαδή εποχή, δεν τυγχάνει εφαρμογής η Οδηγία 2005/36/ΕΚ, καθώς η Βρετανία εξήλθε της ΕΕ και κατά συνέπεια, δεδομένου ότι το ΠΔ 38/2010 και οι προβλέψεις του παραμένουν ισχυρά, συνεχίζει να είναι αδύνατη η αναγνώριση με Επαγγελματική Ισοδυναμία των Τομεακών Επαγγελμάτων, όπως ακριβώς ήταν και πριν το BREXIT, ενώ δεν είναι δυνατή ούτε η αναγνώριση βάσει των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ, τίτλου ΙΙΙ.


4.       Καλούμε όλα τα Κολλέγια και τα συνεργαζόμενα με αυτά Πανεπιστήμια, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, σε σχέση με τις ειδικές προβλέψεις για συγκεκριμένους τομείς σπουδών, που μπορεί να ισχύουν στις χώρες που εδρεύουν τα Πανεπιστήμια που συνεργάζονται. Φαίνεται ότι  το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Αγγλίας δεν εγκρίνει την παράδοση πιστοποιημένων προγραμμάτων Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω franchising εκτός Αγγλίας, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί τη μη δυνατότητα εγγραφής σε αυτό, όπως αναφέρουν απόφοιτοι, και άρα τη μη κάλυψη των προϋποθέσεων του Παραρτήματος V της Οδηγίας για νοσηλευτές και μαίες, ακόμα και πριν το BREXIT.


5.       Η μη δυνατότητα αναγνώρισης με βατές διαδικασίες των Τομεακών Επαγγελμάτων στην Ελλάδα, η βαρύτατη ευθύνη έναντι των εν δυνάμει φοιτητών και οικογενειών τους και η διαφύλαξη μιας επαγγελματικής ταυτότητας και φήμης, είναι αυτά που οδήγησαν κάποια μέλη της Ένωσης μας, τα οποία βρίσκονταν στο τελικό στάδιο έναρξης λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών Τομεακών Επαγγελμάτων, να μην προχωρήσουν στην παροχή των προγραμμάτων αυτών.


Σε αυτή την κατεύθυνση, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι από τα 25 περίπου Κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα, μόνο 2 επέλεξαν να προσφέρουν προγράμματα σε αυτές τις ειδικότητες και σε σύμπραξη με Βρετανικά Πανεπιστήμια.


Είναι συγχρόνως εύλογη η απορία των μελών της Ένωσης μας, που επέλεξαν να μην λειτουργήσουν προγράμματα Τομεακών Επαγγελμάτων σε συνεργασία με Βρετανικά Πανεπιστήμια, περιοριζόμενοι από τις ρητές προβλέψεις του ΠΔ 38/2010, με ποιον τρόπο τόσο το ΣτΕ όσο και η Ελληνική Κυβέρνηση θα αποκαταστήσουν την οικονομική ζημία που υπέστησαν τα μέλη μας αυτά, εάν και εφόσον ένα νέο, φημολογούμενο, Προεδρικό Διάταγμα αναιρέσει τις προβλέψεις του 38/2010; 6.       Αποτελεί πάγιο αίτημα της ΠΕΑΚ προς τις ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, η δημοσίευση καταλόγου αναγνωρισμένων προγραμμάτων που προσφέρουν τα Κολλέγια στην Ελλάδα.


Δεδομένου ότι το κάθε Κολλέγιο καλείται και υποβάλει σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης για το κάθε πρόγραμμα που προσφέρει, και λαμβάνει έγκριση για αυτό, είναι πρόσφορο μαζί με την έγκριση να εκδίδεται άμεσα «γνωμάτευση αναγνώρισης» του ΑΤΕΕΝ.

 

Δεν κατανοούμε για ποιο λόγο το αίτημα μας αυτό δεν έχει ικανοποιηθεί. Αν αυτό είχε εφαρμοστεί, σήμερα δεν θα αντιμετωπίζαμε τις ανωτέρω καταστάσεις και είναι προφανές ότι κανείς δεν θα λειτουργούσε πρόγραμμα που δεν θα λάμβανε στη συνέχεια αναγνώριση.Η ΠΕΑΚ έχει θέσει στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας, όλη τη νομική της τεχνογνωσία, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα για τους υφιστάμενους αποφοίτους, καθώς αυτοί είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τεχνογνωσία η οποία δίνει λύσεις που δεν κινδυνεύουν να  απορριφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να οδηγήσουν την Ελληνική Δημοκρατία σε περιπέτειες.


Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΑΚ

157 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page