top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΠανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Θέση μας για το Νομοσχέδιο "Ελεύθερο Πανεπιστήμιο"

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ:


Τις τελευταίες εβδομάδες, στα πλαίσια της δημόσιας συζήτησης και παραφιλολογίας γύρω από το επερχόμενο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, παρατηρούμε δημοσιεύματα που δήθεν εκφράζουν τις θέσεις των Κολλεγίων και αναφέρονται σε υποτιθέμενη «ανησυχία» και «δυσαρέσκεια».


Τις θέσεις των οργανισμών και των φορέων είθισται να τις εκφράζουν τα αρμόδια όργανα και οι φορείς εκπροσώπησης τους. Τις θέσεις των Αναγνωρισμένων Κολλεγίων, τις εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων, που αποτελεί τον θεσμικό φορέα εκπροσώπησης της μεγαλύτερης ομάδας Κολλεγίων. 


Δεν τίθεται λοιπόν κανένα θέμα ούτε ανησυχίας, ούτε δυσαρέσκειας στα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης μας.


Όπως ορθώς διευκρινίζει και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας κ. Πιερρακάκης, «το καθεστώς λειτουργίας των Κολλεγίων δεν μεταβάλλεται» και ως εκ τούτου τα πτυχία/μεταπτυχιακά/διδακτορικά που προσφέρουν τα ξένα Πανεπιστήμια μέσω των συνεργαζόμενων με αυτά Κολλεγίων μελών μας, οδηγούν και θα συνεχίσουν να οδηγούν και στο μέλλον, σε αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας με τα αντίστοιχα πτυχία των δημοσίων ΑΕΙ.»


Δεν θα μπορούσε, εξάλλου, να ισχύσει κάτι διαφορετικό, καθώς το σημερινό νομοθετικό πλέγμα αδειοδότησης, ελέγχου και αναγνώρισης των Κολλεγίων, έχει προκύψει ύστερα από τη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας τόσο στις επιταγές του Συντάγματος, όσο και στις προβλέψεις του Δικαίου της Ένωσης.  


Ως εκ τούτου, εφιστούμε την προσοχή σε πολιτικούς, οι οποίοι στα πλαίσια παρουσίας τους σε τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές και σε αρθρογραφία τους, στην προσπάθεια υποστήριξης του επερχόμενου νομοσχεδίου, αναφέρονται σε δήθεν «αρρύθμιστη» και «ανέλεγκτη» λειτουργία των Κολλεγίων στη χώρα μας. Τους παραπέμπουμε στις πολλαπλές δηλώσεις από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, μιας εκ των σημαντικότερων στελεχών της Κυβέρνησης και εκ των πιο επιτυχημένων Υπουργών Παιδείας των τελευταίων ετών, κυρίας Ν. Κεραμέως, σχετικά με τον έλεγχο και την αδειοδότηση των Κολλεγίων στη χώρα μας.  Επίσης, τους υπενθυμίζουμε, ότι Ευρωπαϊκή Ένωση a la carte δεν υφίσταται. Ιδιαίτερα μάλιστα αφού επικαλούνται σε τακτική βάση πλέον το Δίκαιο της Ένωσης.  


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:


Δεδομένου μάλιστα, ότι μέλη της Ένωσης μας, φέρουν ήδη τα σχετικά «Letter of Intent» των συνεργαζόμενων με αυτά Πανεπιστημίων, για αίτηση άδειας Πανεπιστημίου σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, εφόσον βέβαια πρώτα αυτό κριθεί συμβατό με το Δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμα της Ελλάδας, οι θέσεις και προτάσεις της ΠΕΑΚ προς το Υπουργείο, που αφορούν σε ουσιαστικά κριτήρια ποιότητας για τη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών, πέραν των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων,  είναι οι ακόλουθες: 


α. Το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, που επιθυμεί να ιδρύσει παράρτημα στην Ελλάδα, να έχει υποχρεωτικά και αυτό μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα του Ελληνικού Παραρτήματος, η συνολική δραστηριότητα θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αφού τα έσοδα από το Παράρτημα θα δημιουργούν κέρδη στο αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, τα οποία θα διανέμονται στους μετόχους του. 

β. Το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο να συμμετέχει υποχρεωτικά στο μετοχικό σχήμα του μη κερδοσκοπικού τοπικού Παραρτήματος και να έχει λόγο στην ακαδημαϊκή και οικονομική του διοίκηση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το Παράρτημα αποτελεί λειτουργική προέκταση του μητρικού Πανεπιστημίου και ως εκ τούτου στους αποφοίτους του θα απονέμονται πτυχία του αλλοδαπού Πανεπιστημίου με ακαδημαϊκή αναγνώριση. Σε κάθε άλλη περίπτωση (πχ validation, accreditation ή franchising) το Παράρτημα δεν θα διαφέρει από τα υφιστάμενα Κολλέγια που λειτουργούν ως δευτερεύουσες εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου θα εμπίπτει στη νομοθεσία και τις προβλέψεις αυτής για τα Κολλέγια.


γ. Το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο να λειτουργεί και να έχει ενεργούς φοιτητές και καθηγητές αλλά και αποφοίτους στη χώρα της έδρας του, ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις Πανεπιστημίων «φαντασμάτων» που απλώς δηλώνουν μια έδρα σε κάποιο γραφείο χώρας του εξωτερικού.


δ. Να απαγορεύεται η συμμετοχή εγχώριων οντοτήτων και συνδεόμενων οντοτήτων/προσώπων στη μετοχική σύνθεση του Παραρτήματος, εφόσον οι οντότητες αυτές βρίσκονται σε ανοικτή δικαστική διαδικασία για κατηγορίες όπως πλαστογράφηση πτυχίων, εξαπάτηση φοιτητών ή παραπλάνηση κοινού.


ε. Για επιτακτικούς λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο πρέπει να βρίσκεται στις πρώτες 100 θέσεις σοβαρών παγκοσμίων κατατάξεων, όπως η QS World University Rankings ή η Times Higher Education World University Rankings. Είναι εξάλλου γνωστό, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγγειλε την προσέλκυση κορυφαίων διεθνών Πανεπιστημίων προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα κέντρο προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών. Τα κορυφαία αυτά Πανεπιστήμια είναι αυτά που βρίσκονται στις 100 πρώτες θέσεις των διεθνών κατατάξεων. 


Τα παραπάνω αποτελούν την ελάχιστη πραγματική διασφάλιση ουσιαστικής ποιότητας για ένα εγχείρημα ιδιωτικών/μη-κρατικών Πανεπιστημίων στη χώρα μας. Στην εποχή της τηλεργασίας, της εικονικής πραγματικότητας, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και του «Ψηφιακού Φροντιστηρίου», κτιριακά κριτήρια της δεκαετίας του ’80 που επικεντρώνονται μόνο στα τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή στα «ντουβάρια», αλλά και στη «στεγανοποίηση» του χώρου δια μέσω οικονομικού αποκλεισμού, αντίκεινται στο Δίκαιο της Ένωσης και μόνο προοδευτικά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. 


Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΑΚ

139 Προβολές1 Σχόλιο

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

1 comentario


ΣΤ ΚΟ
ΣΤ ΚΟ
08 feb

Θα μας ενδιέφερε να μπορούμε, ως φοιτητές Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Κολλεγίων, να υπάρχει διευρυμένη συνεργασία με Δημόσια ΑΕΙ και δυνατότητα συμμετοχής σε Εργαστήρια, παρακολούθηση μαθημάτων, επισκεπτών καθηγητών και η ανταλλαγή γνώσης και βιωματικής εμπειρίας.

Me gusta
bottom of page