top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΠανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παρέμβαση για τις δήθεν "πριμοδοτήσεις" των Κολλεγίων

Δεδομένης της συζήτησης περί των υποτιθέμενων 30.000 υποψηφίων που δεν θα ενταχθούν σε δημόσια ΑΕΙ μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων, με τους οποίους θεωρητικά «πριμοδοτούνται» τα Κολλέγια στην Ελλάδα, διευκρινίζουμε ότι, τα Κολλέγια εφαρμόζουν τους κανόνες εισδοχής που ορίζουν τα εκάστοτε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Η επιλογή της Ελλάδας να εντάσσει φοιτητές στα δημόσια Πανεπιστήμια της μέσω Πανελλήνιων Εξετάσεων, αποτελεί δικαίωμα της, όπως ακριβώς δικαίωμα των άλλων κρατών είναι να ορίζουν μόνα τους τα συστήματα εισδοχής που επιθυμούν! Ανεξαρτήτως αυτού, τα στατιστικά στοιχεία των κολλεγίων μελών μας, δεν καταδεικνύουν την υποτιθέμενη μαζική εισροή όσων απέτυχαν στις Πανελλήνιες. Συνιστούμε να αναζητηθούν αυτοί στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και να αφεθούν τα Κολλέγια να διαχειριστούν τις συνέπειες που έχει επιφέρει η κρίση του Covid στην οικονομική, οικογενειακή και προσωπική ζωή των φοιτητών και εργαζομένων τους.


Για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα, κάποιοι πολιτικοί εμπλέκουν τα Κολλέγια και τη λειτουργία τους στις μεταξύ τους πολιτικές αντιπαραθέσεις, σε νομοσχέδια σχετικά και μη με τα ιδρύματα μέλη της Ένωσης μας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικό Σωματείο του κλάδου μας. Απαράδεκτες εκφράσεις έχουν ακουστεί εναντίον των Κολλεγίων εντός του Κοινοβουλίου, αλλά και σε μέσα ενημέρωσης, χωρίς μάλιστα να δίνεται η δυνατότητα απάντησης!


Δεδομένων των ανωτέρω και προς υπεράσπιση της αλήθειας και της αξιοπρέπειας των ιδρυμάτων μας, των εργαζομένων μας και προπαντός των φοιτητών και αποφοίτων μας, εφιστούμε την προσοχή και θυμίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι:


1. Η υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας για αναγνώριση των πτυχίων και μεταπτυχιακών που χορηγούνται από συνεργαζόμενα με τα ιδρύματα μας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, πηγάζει ευθέως από την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αποδοχής της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ (ΣλΕΕ). Ουδεμία απολύτως σχέση έχουν τα Μνημόνια με την υποχρέωση αυτή.


Η Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ελλάδας με αριθμό (2010)1062947, για παράδειγμα, αναφέρει χαρακτηριστικά:


«… Η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί δύο φορές, στο τέλος του 2008, λόγω της άρνησης της να αναγνωρίσει τίτλους σπουδών που χορηγούνται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. …. Η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με το σύνολο των κοινοτικών κανόνων που ισχύουν επί του θέματος. Έπειτα από 10 και πλέον έτη διαδικασίας στο πλαίσιο των οδηγιών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή αναμένει ότι η Ελλάδα θα καταλήξει σε μια συνολική και οριστική λύση του προβλήματος αυτού.»


2. Τον Νοέμβριο 2012, η Ελληνική Πολιτεία ανταποκρινόμενη στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υποχρεώσεις της ως μέλος της Ε.Ε. και προκειμένου να αποφύγει την επιβολή υπέρογκων προστίμων, θέσπισε τον όρο της «Επαγγελματικής Ισοδυναμίας» την οποία έκτοτε χορηγεί στα πτυχία και μεταπτυχιακά που προσφέρουν ξένα Πανεπιστήμια μέσω των Κολλεγίων στην Ελλάδα. Κατά αυτό τον τρόπο απέφυγε την αλλαγή του νόμου 3328/2005 (ΔΟΑΤΑΠ) και την απόδοση Ακαδημαϊκής Ισοτιμίας στα πτυχία και μεταπτυχιακά αυτά, ακριβώς διότι δεν ήταν αποδεκτό να παραβιαστεί το Άρθρο 16 του Συντάγματος.


Ως εκ τούτου, όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις από το 2012 και εντεύθεν έχουν αποδεχτεί και αποδώσει την «Επαγγελματική Ισοδυναμία» η οποία σχεδιάστηκε, όφειλε και οφείλει να δίνει πρόσβαση στον κάτοχο της σε κάθε φύση και αντικείμενο εργασίας στην Ελλάδα, δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ ή άλλων διαδικασιών, πρόσβαση σε αναβάθμιση θέσης και απονομής πάσης φύσεως επιδομάτων, με μοναδική εξαίρεση την πρόσβαση σε θέση ΔΕΠ του Ελληνικού δημοσίου Πανεπιστημίου.


3. Τα Κολλέγια αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένοι οργανισμοί στην Ελλάδα οι οποίοι καταβάλλουν σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, συμμετέχουν ενεργά στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και διακρατούν εντός των συνόρων εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ, τα οποία σε κάθε άλλη περίπτωση θα ενίσχυαν μέσω του φοιτητικού συναλλάγματος ξένες οικονομίες (π.χ. έξοδα σίτισης, στέγασης, διαβίωσης κ.α.).


4. Τα Κολλέγια ελέγχονται και αδειοδοτούνται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο που υφίσταται σήμερα για αδειοδότηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής δομής, δημόσιας ή ιδιωτικής.

Ø Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια έχουν κτιριακές υποδομές με όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης και ασφάλειας του κοινού, χαρακτηριστικά που δυστυχώς δεν συναντά κανείς σε πολλές περιπτώσεις δημοσίων φορέων.

Ø Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια ελέγχονται για τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρουν στην Ελλάδα, υποβάλλοντας για κάθε Πρόγραμμα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, πλήρη φάκελο με συμβάσεις, δομή προγράμματος, εγκρίσεις κατόπιν ελέγχου διασφάλισης ποιότητας του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου κτλ. Κατόπιν του ελέγχου που διενεργείται η αρμόδια Υπηρεσία απαντά εγγράφως για την έγκριση λειτουργίας του προγράμματος στην Ελλάδα.

Ø Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια ελέγχονται για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό τους και υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Βεβαιώσεις του εκάστοτε συνεργαζόμενου Πανεπιστήμιου ότι το προσωπικό έχει εγκριθεί για να διδάξει στο πρόγραμμα σπουδών όχι μόνο στο Κολλέγιο αλλά και στη βάση του Πανεπιστημίου!

Ø Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια ελέγχονται διαρκώς για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους.

Ø Σύμφωνα με αυτό, τα Κολλέγια ελέγχονται διαρκώς και την πλήρη τήρηση των προβλέψεων αδειοδότησης τους και μάλιστα πολύ πιο συχνά – κατά μέσο όρο – από τα 2 έτη που προβλέπει η νομοθεσία!

Και όλα τα ανωτέρω, χωρίς να δικαιούνται ή να λαμβάνουν την οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση και άρα χωρίς να επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο τον Προϋπολογισμό της χώρας.


Το σημερινό νομοθετικό πλέγμα ελέγχου των Κολλεγίων, έχει προκύψει ύστερα από τη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας τόσο στις επιταγές του Συντάγματος, όσο και στις προβλέψεις του Ενωσιακού Δικαίου.


Ευελπιστούμε τα ανωτέρω να αποτελέσουν ευκαιρία περισυλλογής και αναθεώρησης για τα όσα αδίκως έχουν λεχθεί κατά των Κολλεγίων της χώρας. Ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι με υγεία για όλους τους Έλληνες πολίτες που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΑΚ

118 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

コメント


bottom of page